Tất cả những người sưu tập, cho dù họ đang mua, bán, giao dịch hay chỉ thu thập, vào một thời điểm nào đó, đều muốn biết giá trị của những tấm thẻ của họ. Tin tốt là bạn có thể dựa vào bảng hướng dẫn giá để biết giá trị thẻ của mình. Những danh sách này liệt kê “giá trị sổ sách” của hầu hết mọi thẻ đã từng được in. Vấn đề duy nhất là các hướng dẫn giá khác nhau có thể có các giá trị khác nhau cho cùng một thẻ.

Các hướng dẫn được xuất bản bởi Beckett và Tuffstuff là phổ biến nhất và được sử dụng phổ biến. Những hướng dẫn này cung cấp giá trị sổ sách cao và thấp (BV) cho bất kỳ thẻ cụ thể nào. Bạn có thể đăng ký vào các trang của họ hoặc tạp chí hàng tháng để biết thông tin về giá cả.

Các tạp chí này được xuất bản hàng tháng và cho phép bạn cập nhật giá trị thẻ bóng đá của mình một số lần mỗi năm. Các thẻ trong hướng dẫn này được liệt kê theo cả nhà sản xuất và năm, giúp bạn dễ dàng xác định vị trí thẻ của mình.

Hướng dẫn giá đặc biệt hữu ích khi giao dịch thẻ bóng đá. Các nhà sưu tập dựa nhiều hơn vào danh sách hướng dẫn giá và thường sẽ giao dịch giá trị sổ sách lấy giá trị sổ sách.

Tuy nhiên, đừng vội bán thẻ của bạn một cách nhanh chóng; các giá trị được liệt kê không có nghĩa là bạn sẽ nhận được chính xác cùng một mức giá. Hãy nhớ rằng một chiếc thẻ xem bóng đá trực tiếp chỉ có giá trị bằng những gì ai đó sẵn sàng trả cho nó. Khi lên kế hoạch bán thẻ, hãy nghiên cứu trên các trang web đấu giá như eBay để biết thẻ của bạn đang được bán với giá bao nhiêu.

Người dùng đã đăng ký có quyền truy cập cơ bản vào dữ liệu đấu giá đã hoàn thành, miễn phí. Tìm kiếm nhanh có thể hiển thị cho bạn danh sách tất cả các cuộc đấu giá, bao gồm cả việc bán hàng đã hoàn thành và chưa hoàn thành, trong 90 ngày qua. Một trục trặc là không phải mọi thẻ đều có sẵn dữ liệu bán hàng trên eBay. Đó là ở đây, các hướng dẫn giá in có lợi thế hơn eBay.

Ngoài ra, một số trang Web cung cấp dữ liệu giá cả cho các thể loại cụ thể, chẳng hạn như thẻ đã phân loại và thẻ cổ điển. Chẳng hạn như Collector’s Universe xuất bản hướng dẫn giá và phần bổ sung trực tuyến cho thẻ xếp loại PSA hàng tháng. Giá thẻ cổ điển là một nguồn định giá đáng tin cậy cho thẻ cổ điển.

Để biết giá trị của thẻ của bạn, bạn cũng có thể mang chúng đến một cửa hàng. Nhà cái ở đây có thể tham khảo hướng dẫn giá cập nhật để tra cứu giá trị thẻ bóng đá cho bạn.

Bạn cũng có thể tham dự hội nghị giao dịch thẻ, có sự tham gia của cả đại lý thẻ bóng đá và người xác thực được chứng nhận, những người phân loại thẻ bóng đá của bạn với một số tiền nhỏ. Bạn cũng có thể gặp gỡ nhiều người đam mê sưu tập thẻ giống như mình và thậm chí có thể bán thẻ của mình.

Biết giá trị của thẻ bóng đá của bạn với hướng dẫn giá